เปรียบเทียบรายชื่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ได้ พวกเราจะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็วที่สุด

ติดต่อทางเฟสบุ๊ค

facebook.com/Pointerhome

ติดต่อทางไลน์

@pointerhome

ติดต่อทางอีเมล์

PointerHome001@gmail.com

ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์

099-182-0092